ระดับโรงแรม :
สถานที่จัดงาน :
  พิธีเช้า
  พิธีเลี้ยงฉลองสมรส
 
view all client

parnter link

wedding Guide


ลำดับพิธีการบนเวทีงานแต่งงาน (ค็อกเทล)

1. เมื่อแขกมาประมาณ 90 % ให้เช็คความพร้อมก่อนเข้าพิธีการดังนี้
- ประธานทุกท่านมาพร้อมแล้วหรือยัง (ควรให้รายละเอียดข้อมูลของ เจ้าบ่าว เจ้าสาว แก่ประธานในพิธีให้ทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมแนะนำลำดับขั้นตอนในการกล่าวอวยพรคู่บ่าวสาว บนเวที)
- มีกี่คนที่จะขึ้นคล้องพวงมาลัยให้กับคู่บ่าวสาว หรือให้ประธานในพิธีเป็นผู้คล้อง (แล้วแต่ความต้องการของเจ้าภาพ)
- คุณพ่อ คุณแม่ ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาว จะขึ้นเวทีด้วยหรือไม่ และจะกล่าวคำอวยพรใด ๆ ด้วยหรือไม่
- แจ้งให้นักดนตรี หรือผู้ที่ควบคุมเครื่องเสียง ทราบถึงลำดับขั้นตอนว่าควรจะเปิดเพลง หรือเล่นเพลง อะไรในช่วงเวลานั้น ๆ เช่น ช่วงคู่บ่าว - สาว กำลังเดินขึ้นเวทีควรใช้เพลงอะไร ,ในช่วงที่ประธานอวยพร และร่วมดื่มแสดงความยินดีควรเปิดเพลง ตอนไหน หรือแม้กระทั้งในช่วงที่บ่าวสาว กำลังตัดเค้กควรเปิดเพลงอะไร เล่านี้ควรแจ้งให้ผู้ควบคุมเพลง หรือนักดนตรี ทราบก่อน
- เตรียมคิว Presentation และผู้เปิด Prosentation(ถ้ามี)
- แจ้งให้ผุ้ควบคุมไฟ ผู้ควบคุมไมล์โครโฟน ทราบถึงควรหรี่ไฟ และเพิ่มไฟบนเวที ในช่วงเวลาใดบ้าง
- แจ้งให้พนักงานเสริฟ์น้ำดื่มให้พร้อม และเตรียมแก้วน้ำดื่มให้พร้อมสำหรับให้ประธานกล่าวดื่มร่วมอวยพร และเตรียมพวงมาลัยคล้องคอคู่บ่าวสาว พร้อมกับจัดถาดใส่พวงมาลัย พร้อมผู้ถือถาดพวงมาลัย

2. พิธีกรขึ้นเวที กล่าวคำแนะนำตัว / กล่าวเชิญต้อนรับแขก

สวัสดีครับ แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ผม (ชื่อ +นามสกุล ของพิธีกร) ............ ในนามตัวแทนของเจ้าภาพ
ขอกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข ความปิติยินดี และความทรงจำที่ดี
ในงานมงคลสมรสระหว่าง
คุณ .................................... ชื่อ + นามสกุล + ชื่อเล่น (เจ้าสาว) และ
คุณ .................................... ชื่อ + นามสกุล + ชื่อเล่น (เจ้าบ่าว)

3. พิธีกรกล่าวเปิดงาน และเชิญแขกชม Presentation (ถ้ามี)

- กรณีมี Presentation
ก่อนจะเข้าสู่ลำดับพิธีการในช่วงต่อไป ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาทำความรู้จัก เจ้าสาว และเจ้าบ่าวกันให้มากขึ้นอีกสักนิด กระผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมภาพวีดีทัศน์ ความเป็นมาของคู่บ่าวสาว และเรื่องราวความรักของคนทั้งสองพร้อม ๆ กัน เชิญชมครับ

- เมื่อจบการ Presentation
.. ครับเมื่อชมภาพวิดีทัศน์กันแล้ว ทุกท่านคงอยากจะรู้จักตัวจริงของ คู่บ่าวสาว ในค่ำคืนนี้ ...และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน "ปรบมือ" ต้อนรับ คู่บ่าวสาว ที่น่ารักในค่ำคืนนี้ด้วยครับ .. ขอเชิญเจ้าสาว - เจ้าบ่าวบนเวทีครับ

- ในระหว่างที่คู่บ่าวสาวกำลังเดินทางขึ้นเวที พิธีกรอาจกล่าวชื่นชม ความเหมาะสมของบุคคลทั้งสอง เพื่อเน้นความสนใจของสายตาทุกคู่ที่จับจ้องคู่บ่าวสาวในระหว่างที่กำลังเดินขึ้นเวที
.............................................................................................................................

- กรณีไม่มี Presentation
ก่อนจะเข้าในลำดับพิธีต่อไป ในโอกาสนี้กระผมขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน "ปรบมือ" ต้อนรับ คู่บ่าวสาว ที่น่ารักในค่ำคืนนี้ด้วยครับ
.. ขอเชิญเจ้าสาว - เจ้าบ่าวบนเวทีครับ

- ในระหว่างที่คู่บ่าวสาวกำลังเดินทางขึ้นเวที พิธีกรอาจกล่าวชื่นชม ความเหมาะสมของบุคคลทั้งสอง เพื่อเน้นความสนใจของสายตาทุกคู่ที่จับจ้องคู่บ่าวสาวในระหว่างที่กำลังเดินขึ้นเวที

4. พิธีกรแนะนำตัว เจ้าสาว เจ้าบ่าว เล็ก ๆ น้อย ๆ

สำหรับเจ้าสาวของเราในค่ำคืนนี้ คุณ............................................(ชื่อ - นามสกุล + ชื่อเล่น "เจ้าสาว")
เป็นบุตรคนที่......... ในจำนวนบุตรทั้งหมด............คน
ของคุณแม่................................และคุณพ่อ.............................
จบการศึกษาระดับ.........................................จากสถาบัน......................................................
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น / ทำงานเป็น...........................................ที่บริษัท.........................
(ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว).....................................

สำหรับเจ้าบ่าวของเราในค่ำคืนนี้ คุณ..................................................(ชื่อ - นามสกุล + ชื่อเล่น "เจ้าบ่าว")
เป็นบุตรคนที่......... ในจำนวนบุตรทั้งหมด............คน
ของคุณแม่................................และคุณพ่อ.............................
จบการศึกษาระดับ.........................................จากสถาบัน......................................................
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น / ทำงานเป็น...........................................ที่บริษัท.........................
(ข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้พิธีกรกล่าว).....................................

5. พิธีกรกล่าวเชิญ คูณพ่อคุณแม่ของทั้งฝ่ายขึ้นเวที เพื่อเป็นเกียรติ ถ่ายรูปหรือร่วมอวยพร (จะมีหรือไม่มี ในช่วงนี้ก็ได้)
ครับ ในลำดับต่อไปขอเชิญ คุณพ่อ คุณแม่ ของเจ้าสาว และเจ้าบ่าว ขึ้นบนเวที
เพื่อเป็นเกียรติแก่คู่บ่าวสาว ของเราในค่ำคืนนี้ ....ขอเชิญคุณพ่อ และคุณแม่ ครับ

6. พิธีกรกล่าวเชิญ ประธานขึ้นกล่าวคำอวยพร และคล้องพวงมาลัย (อาจมีประธานเพียงคนเดียว หรือจะมีทั้งประธานฝ่ายเจ้าสาว และฝ่ายเจ้าบ่าวก็ได้


- กรณีมี ประธานเพียงคนเดียว

ลำดับต่อไปกระผมใคร่ขอเรียนเชิญ ท่านประธานในพิธี
คุณ..................................................................(ชื่อ - นามสกุล + ตำแหน่ง)
ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ครับขอเรียนเชิญครับ

- ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพร พร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว
พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน

ขอขอบพระคุณครับ คุณ..................................... (ชื่อ - สกุล + ตำแหน่ง)

.............................................................................................................................


- กรณีมี ประธานทั้งฝ่ายเจ้าสาว และประธานฝ่ายเจ้าบ่าว

ลำดับต่อไปผมใคร่ขอเรียนเชิญประธานฝ่าย......................(เจ้าบ่าว - เจ้าสาว)
(ดูว่าใครตำแหน่งสูงกว่ากัน กรณีนี้ให้ประธานฝ่ายที่อาวุโสน้อยกว่าขึ้นอวยพรก่อน)
คุณ.............................. ชื่อ - นามสกุล + ตำแหน่ง) ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาวครับ
ขอเรียนเชิญครับ

- ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพร พร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว
(เมื่อประธานกล่าวคำอวยพรจบ) พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน

ขอขอบพระคุณครับ คุณ..................................... (ชื่อ - สกุล + ตำแหน่ง

ลำดับต่อไปผมใคร่ขอเรียนเชิญประธานฝ่าย......................(เจ้าบ่าว - เจ้าสาว)(ผู้อาวุโสสูงสุด)
คุณ.............................. ชื่อ - นามสกุล + ตำแหน่ง)
ให้เกียรติคล้องพวงมาลัย และกล่าวอวยพรแก่คู่บ่าวสาว ครับขอเรียนเชิญครับ

- ประธานขึ้นคล้องพวงมาลัย และกล่าวคำอวยพร พร้อมกับเชิญแขกในงานร่วมดื่มอวยพรแก่คู่บ่าวสาว
พิธีกรกล่าวคำขอบคุณประธาน

ขอขอบพระคุณครับ คุณ..................................... (ชื่อ - สกุล + ตำแหน่ง)

7. พิธีกรกล่าวเชิญ คุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย กล่าวให้คำอวยพร (ถ้ามี)

8. พิธีกรกล่าวขอบคุณ ประธานในพิธี และคุณพ่อคุณแม่ของทั้งสองฝ่าย อีกครั้ง (ประธาน และคุณพ่อ คุณแม่ ลงจากเวที)

9. พิธีกรดำเนินการสัมภาษณ์ คู่บ่าว-สาว
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
- รู้จักกันเมื่อไร ที่ไหน / พบกันครั้งแรกปิ๊งกันเลยหรือไม่ / ความรู้สึกเมื่อได้พบกันครั้งแรก / ใครจีบใครก่อน
- คบหาดูใจกันนานเท่าไร / ประทับใจกันอะไรเป็นพิเศษของกันและกัน
- ทั้งเจ้าสาว และเจ้าบ่าว มีอะไรที่ยังไม่เคยได้พูดให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ฟัง และอยากจะพูดในค่ำคืนนี้ใหม
- สิ่งที่เจ้าสาวอยากให้เจ้าบ่าวได้เป็นในวันข้างหน้า หรือสิ่งที่เจ้าบ่าวอยากให้เจ้าสาวเป็นในวันข้างหน้าและต่อๆ ไป
- วางแผนจะมีลูกกันกี่คน / จะไปฮันนีมูนกันที่ไหน
*** ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างบทสัมภาษณ์กว้าง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้พิธีกร จะใช้เนื้อหาบทสัมภาษณ์อื่น ๆ ได้ แล้วความสนิทสนมตามกรณี

สุดท้ายนี้อยากให้เจ้าบ่าวพูดอะไรสักเล็กน้อยจากใจ เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้เจ้าสาว ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้ด้วยครับ
- เจ้าบ่าวกล่าวจบ ให้พิธีกรหันมาถามเจ้าสาวบ้าง

และเจ้าสาวล่ะครับจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยจากใจ เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาให้เจ้าบ่าว ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้บ้างครับ
- เจ้ากล่าว ฯลฯ

10. พิธีกรถามคู่บ่าวสาว ว่าในค่ำคืนนี้มีอะไรพิเศษ ๆ จะมอบให้แก่กันบ้าง

ไหน ๆ ก็มาถึงวันนี้แล้ว เจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่มีอะไร พิเศษ ๆ ที่จะมอบให้กัน ต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในค่ำคืนนี้บ้างหรือครับ

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
- ให้เจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าว ให้เจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาว
- ให้เจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาว พร้อมกับหอมแก้ม
- ให้เจ้าสาวเจ้าบ่าว ร้องเพลงร่วมกัน
- ให้เจ้าบ่าว- เจ้าสาว มอบของขวัญเพื่อ Surprise กันและกัน (อาจเรียกน้ำตาเจ้าสาวได้ หรือไม่ก็เป็นที่ประทับใจแก่แขกที่มาร่วมงานไม่น้อย)

11. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาว กล่าวคำขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

ลำดับต่อไป ผมขอเชิญคู่บ่าวสาว กล่าวคำขอบคุณ ท่านประ.ธานในพิธี คุณพ่อ คุณแม่ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในค่ำคืนนี้ด้วยครับ ...เชิญครับ...

- เจ้าบ่าวเจ้าสาวเตรียมคำพูดกล่าวคำขอบคุณ

12. พิธีกรเชิญคู่บ่าวสาว จุดเทียนมงคล ตัดเค้ก

- นักดนตรีเล่นเพลงที่ได้จัดเตรียมไว้ หรือ เปิดเพลงจาก CD
ลำดับต่อไปก็ถึงช่วงเวลาที่สำคัญยิ่งแห่งค่ำคืนนี้ ขอเชิญคู่บ่าวสาว จุดเทียนมงคล พร้อมตัดเค้ก เพื่อเป็นศิริมงคล ของชีวิตคู่ที่สดใส และมีความเจริญรุ่งเรืองในวันข้างหน้าและต่อไป ขอเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับ

- โดยมากจะนำเค้กที่ตัดไปให้ประธานในพิธี หรือ คุณพ่อ คุณแม่ ก่อน จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มญาติพี่น้อง และเพื่อน ๆ ตามลำดับ

13. พิธีกรกล่าวปิดพิธีการ

ในนามของเจ้าภาพ และคู่บ่าวสาว กระผมขอขอบคุณท่านประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี ในวันที่สำคัญที่สุดของคู่บ่าวสาวในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ และงานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากบุคคลทั้งสองคนนี้ไม่รักกัน เพราะฉนั้น ต้องขอขอบคุณ"ความรัก" ที่ทำให้ เราได้ปลื้มปิติ ยินดีกับชีวิตคู่ของเค้าทั้งสองคน
ครับ.. และ สำหรับคู่บ่าวสาว ชีวิตกำลังเริ่มตันขึ้น ..แต่สำหรับตัวพิธีกรเอง คงต้องจบหน้าที่พิธีกรเพียงเท่านี้ และช่วงเวลาต่อจากนี้ไป ขอเชิญท่านรับฟังเพลงจากทางวงดนตรี ได้ตามอัธยาศัยครับ

14. พิธีกรกล่าวนำเป็นสู่พิธีการพิเศษอื่น ๆ (ถ้ามี)
- พิธีกรเชิญเจ้าสาว โยนช่อดอกไม้ให้กับ สาว ๆ โสด ๆ ที่มาร่วมในงาน
- พิธีกรประกาศ ชื่อแขกผู้ใหญ่ หรือเพื่อน ที่ต้องการขึ้นร่วมร้องเพลง
- ฯลฯ
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
*** สคริปนี้เป็นเพียงแนวทางส่วนหนึ่ง ที่สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมในงานของท่าน 
ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงช่วยท่านประหยัดเวลา และความคิดไปได้ไม่มากก็น้อยนะค่ะ  ***
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ReadyViVa Bookmark and Share

Monday, April 26, 2010 12:29
TAGS: สคริปต์ ลำดับพิธีการ แต่งงาน ขั้นตอน

Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0